CERTIFIKACE


Naše firma získala jako jedna z prvních v Evropě certifikát shody s požadavky Technické specifikace interoperability (tj. vyhláška Evropského společenství o jednotnosti požadavků na železniční nákladní vozy - TSI CR RST WAG č. 2006/861/ES. Dále je držitelem Souhlasu VÚŽ o způsobilosti výrobce a výrobků k použití na kolejová vozidla ČD a ČD Cargo.

CERTIFIKÁTY