KOLEJOVÁ VOZIDLA

Dokážeme polepit nákladní, osobní i hnací kolejová vozidla všech typů dle požadavků zákazníka. Naše firma je certifikovaná Zkušebnou povrchových úprav Výzkumného ústavu železničního pro výrobu nálepek pro popis kolejových vozidel v majetku ČD a ČD Cargo. Jsme jednou z prvních firem v Evropě certifikovanou a pro výrobu nálepek pro nákladní vozy podle vyhlášky TSI (Technická specifikace interoperability - vyhl. 2006/861/ES). Naše nálepky jezdí po celé Evropě - nejvíce je obsazeno Švýcarsko, Německo, Francie, Rakousko, Belgie, Holandsko a Lucembursko, ale i např. Finsko a Švédsko .